#ziveslovo 7.10.2021

#ziveslovo 7.10.2021

Ježiš povedal učeníkom: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.‘

A on znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘

Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje.

Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna?

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 5-13

sestra Timotea Šebeňová, FDC

Ježiš nám dnes doslova ponúka návod, ako dostať Ducha Svätého, ktorého potrebujeme vo svojich životoch ako Tešiteľa, Oživovateľa, Učiteľa… – prosiť nebeského Otca. Je to v našich rukách. Aby sme ani trochu nepochybovali, že Otec nám chce vyjsť v ústrety, prebúdza našu aktivitu voči nemu.

Tá naliehavosť. Tie Ježišove pozvania; to, ako žiada – Proste! Klopte! Hľadajte! A uisťuje, že sa stretneme s kladnou odpoveďou. Je o tom presvedčený. Lebo adresát nášho prosenia, hľadania a klopania je už raz taký. Dobrý. A nemenný vo svojej dobrote, hoci my…


TIP NA DNES:

Otvorím sa pre tie dobré dary, ktoré mi dnes Otec chce a túži dať. Prosím. Klopem. Hľadám.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00