#ziveslovo 7.11.2019

#ziveslovo 7.11.2019

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.

Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘

Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘

Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

Lk 15, 1-10

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Už sme si zvykli na straty. Straty na životoch. Rátame s tým, že vo vojnách to tak býva. Prosto, ľudia zomierajú. Už sa nevrátia z boja domov. Nečudujeme sa, keď vidíme štatistiky úmrtí na cestách, na vode a vo vzduchu. Z teoretickej štatistiky sa stáva tragédia až vtedy, keď medzi tými ľuďmi, ktorí prišli o život, bol niekto, koho sme poznali, koho sme mali radi.

V dnešnom podobenstve nám Ježiš ukazuje Božiu radosť z nájdenia a záchrany jeho milovanej ovce. Jeho radosť prekvapuje. Boh sa teší, lebo ju pozná a má veľmi rád. Nesmierne sa teší, lebo ovcu mohol stratiť navždy, a teraz ju má pre večnosť. Všetko vložil do tohto hľadania a záchrany. Všetku svoju pozornosť upriamil, sily skoncentroval a úsilie vynaložil na to, aby nestratila večný život. Boh neráta so stratami.

V nebi chce každé svoje dieťa, nielen nejaké percento. Neuspokojí sa s predstavou, že v nebi bude 99,99 % jeho detí. Každé jedno dieťa má pre neho nevyčísliteľnú hodnotu. Strata čo i len jednej ovce, jedného dieťaťa je nepredstaviteľná tragédia. Keby nám to došlo, plakali by sme od radosti. Boh urobí všetko pre to, aby si bol v nebi.

 

TIP NA DNES:

To, že Boh opustí deväťdesiatdeväť oviec, aby hľadal tú jednu stratenú, sa zdá nelogické, kým tou jednou nie je tvoj priateľ alebo ty sám. Si blízko pri Bohu? Nie si tou jednou stratenou ovcou práve ty?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00