#ziveslovo 7.11.2020

#ziveslovo 7.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.

Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?

Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“

Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Lk 16, 9 – 15

salezián Ján Holubčík

Trošku komplikované je to dnešné evanjelium. Na jednej strane nás Kristus pozýva, aby sme si robili priateľov z nespravodlivej mamony, na druhej strane hovorí, že nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone. Hneď nato sa prihovára farizejom, ktorí mali radi peniaze: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ Posolstvo, ktoré je adresované aj pre nás, lebo asi väčšina z nás predsa len má rada peniaze a necíti k nim až taký veľký odpor. A práve tu tkvie tajomstvo Ježišovho posolstva a celý problém: nebezpečenstvo lásky k peniazom, mamone. Nie je problém vlastniť peniaze a zodpovedne a spravodlivo ich spravovať. Práve k tomu nás Ježiš pozýva: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony.“ Buďte verní a poctiví v jej spravovaní. Problém však nastáva, ak sa nám peniaze alebo mamona stanú pánom. Ak ony vlastnia nás a nie my ich. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone.

 

TIP NA DNES:

Slúžim ja mamone alebo mamona mne? Ako sa to dnes prejaví?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00