#ziveslovo 7.12.2020

#ziveslovo 7.12.2020

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať.

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša.

Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď?‘

Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.

Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci.“

Lk 5, 17 – 26

salezián Ján Holubčík

„Tvoja viera ťa uzdravila,“ môžeme počuť od Pána Ježiša pri viacerých uzdraveniach. Týmito slovami komunikuje, že je to práve viera samotného uzdraveného, ktorá ho skrze Krista uzdravuje.

Dnešné evanjelium má viacero zvláštností. Jedna z nich je práve tá, prečo Ježiš uzdravil ochrnutého človeka na lôžku. Tentoraz Ježiš nehovorí ochrnutému: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Evanjelista hovorí, že keď Ježiš videl vieru tých, čo ho niesli, tak mu odpúšťa hriechy a následne ho uzdravuje. Robí to nezávisle od samotného chorého človeka, ktorý o to Ježiša ani neprosil – a možno mu ani neveril. Bola to však viera jeho priateľov.

Áno, naša viera môže byť zdrojom a príčinou odpustenia hriechov iným a uzdravenia iných ľudí. Možno našich príbuzných, súrodencov, rodičov, priateľov. Aj keď oni samotní o to nestoja, my im môžeme sprostredkovať tieto neuveriteľné dary. Je to úžasné, no zároveň zaväzujúce. Stačí tých ľudí priniesť ku Kristovi a veriť mu!

 

TIP NA DNES:

Mám takú vieru, ktorú keď Kristus uvidí, tak uzdraví človeka, ktorého mu dnes predložím v modlitbe?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00