#ziveslovo 7.2.2021

#ziveslovo 7.2.2021

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29-39

sestra Timotea, FDC

Dnes Ježiš odchádza na pusté miesto, aby sa modlil. Často som rozmýšľala nad tým, ako asi vyzeral u neho tento čas oddelenosti, čas stretnutia s Otcom, vo svojej ľudskej prirodzenosti. Zmena tepu, neodpojené emócie, určitý, no nie strohý postoj tela, určite veľmi osobný tón hlasu. A predovšetkým načúvanie hlasu Otca. Hlboké a autentické spojenie s Otcom tak, že keď to inokedy učeníci zazreli, hovorili: „Nauč nás modliť sa!“

Ako vyzerá moje stretnutie s Pánom? Vyhľadávam tie „pusté miesta“? Aký som, keď som s ním? Ako na neho reagujem? Chcem ho počúvať? Boh túži po takýchto chvíľach so mnou.

 

TIP NA DNES:

Vyhľadám si svoje „pusté miesto“ (keď je to potrebné, zabojujem o ten čas a priestor), aby som sa stretol s Pánom, nerušený tým, čo sa deje „vonku“.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00