#ziveslovo 7.2.2022

#ziveslovo 7.2.2022

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli

Mk 6, 53-56

kňaz Ondrej Chrvala

Dotýka sa ma viera ľudí, ktorí sa rozbehli po okolí a na nosidlách znášali chorých k Ježišovi. Pripomína mi to známe uzdravenie, keď štyria priatelia spustili ochrnutého k Ježišovi cez strechu – a on ho uzdravil na základe ich viery. Naozaj môžem svojou vierou pomôcť iným, aby sa dotkli Ježiša – a aby bol ich život uzdravený. Som však rovnako horlivý ako ľudia vtedy? Nechávam si svoju vieru v Ježiša pre seba ako súkromný poklad, alebo dar viery využívam na to, aby som aj druhých priniesol k Ježišovi, odovzdal im evanjelium – radostnú zvesť, že Boh je medzi nami, aby nás uzdravil?


TIP NA DNES:

Ak sa mi dnes niekto zdôverí so svojou bolesťou, odvážim sa povedať mu, že sa za neho budem modliť. Alebo ak mám odvahu, rovno sa za neho nahlas pomodlím. Stačí úplne jednoducho. Moja skúsenosť je, že aj ľudia vzdialení od Boha sú za ponuku modlitby veľmi vďační.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00