#ziveslovo 7.4.2019

#ziveslovo 7.4.2019

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.

Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“

Ona odpovedala: „Nik, Pane.“

A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Jn 8, 1-11

 

univerzitný kaplán Juraj Sedláček

Je možné, že žena z dnešného príbehu bola tá istá, ktorá neskôr s vďakou Ježišovi umyla nohy a ponatierala ich voňavými masťami. Apoštoli to vtedy najskôr nechápali, prizerali sa, niektorí ponúkali iné riešenie (napríklad peniaze za drahé masti využiť inak).

Neskôr, pri Poslednej večeri, nastalo veľké „dežavi“ (déjà vu)…

Umývanie nôh asi bude súvisieť s veľkou láskou, veľkým prijatím, veľkým odpustením… A s niečím veľkým, čo sa udialo najskôr vo vnútri… „Chápete, čo som vám urobil?“ (Jn 13, 12)

 

TIP NA DNES:

Ježiš hriešnej žene okrem odpustenia vrátil dôstojnosť. Pomodli sa dnes za ľudí, ktorí ju pomohli vrátiť tebe, a nájdi vo svojom okolí niekoho, komu ju nenápadným gestom v niečom pomôžeš vrátiť ty.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00