#ziveslovo 7.4.2020

#ziveslovo 7.4.2020

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“

Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Jn 13, 21-33.36-38

 

salezián Ján Holubčík

Evanjelium zrady. Nedal to ani Šimon. Nedal to ani Peter. Nedal som to ani ja. Nedal si to ani ty. Dokážeš si to priznať? Všetci sme zhrešili. Všetci sme ho zradili. Všetci sme na tej istej lodi. Závisí len na nás, ako to spracujeme.

Máme dve možnosti. Buď tak ako Judáš – deštruktívne, egoisticky. Túžil byť dokonalý a nedokázal prijať svoju hriešnosť. Točil sa len okolo seba, vlastného ja a okolo vlastného hriechu. Len ja, ja, ja. Čistý egoizmus. Pyšná túžba po vlastnej egoistickej dokonalosti. Žiadny postoj pokory, nemohúcnosti. Chcel sa vyslobodiť z hriechu svojimi vlastnými silami. To sa však nedá. To chcú egoisti, ktorí chcú byť dokonalí a sebestační. Boja sa v pokore priznať svoju hriešnosť a obmedzenosť. Chcú sa spasiť sami. Vlastná pýcha im nedovoľuje pozrieť sa na Ježiša a poprosiť o záchranu. Tí končia samovraždou.

Druhá možnosť je spôsob Petra. To je konštruktívny spôsob. Je si vedomý svojej hriešnosti, obmedzenosti. Priznáva si ju. Netočí sa okolo vlastného ja a vlastnej pyšnej dokonalosti. Nezúfa si, že to sám nedá. On sa nepozerá na seba, ale na Ježiša. Vie, že jedine on ho dokáže vyslobodiť z hriechu. Vie, že sám to nedokáže. A ani to nie je nevyhnutné a tragické, lebo je tu on, ktorý ho vykúpil.

Máš dve možnosti, ako spracovať svoju hriešnosť. Vyber si cestu Petra. Zabudni na seba a na svoj hriech a pozri na Ježiša. Jeho pohľad ťa uzdraví!

 

TIP NA DNES:

Urob si večer spytovanie svedomia a odovzdaj svoje hriechy Ježišovi.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00