#ziveslovo 7.5.2019

#ziveslovo 7.5.2019

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 30-35

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Zástup sa správa ako skúšajúci na skúške, ktorý dáva vynikajúcemu študentovi tie najnáročnejšie otázky. Ježiš má byť ten, kto dokáže, že má na viac ako ostatní študenti. Má sa legitimovať ako Mesiáš. Ľudia už videli Ježiša robiť množstvo rôznych znamení a zázrakov. Latka sa posúva čoraz vyššie. Stále chcú viac. Teraz ho tlačia ku stene, aby urobil znamenia podobné Mojžišovým. Spomínajú chlieb, mannu na púšti, ktorú na Mojžišovo orodovanie Boh dával ľuďom štyridsať rokov na púšti. Ježiš hovorí veľmi priamo, že darcom každého daru je Otec. Napokon priamo, jednoznačne a jasne hovorí, že on je tých chlebom života, ktorý dokáže nasýtiť náš večný hlad a smäd po všetkom, z čoho človek žije.

 

TIP NA DNES:

Dnes pôjdem po chlieb. Nielen do obchodu, ale na svätú omšu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00