#ziveslovo 7.5.2021

#ziveslovo 7.5.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 12-17

sestra Timotea Šebeňová, FDC

Dnešné evanjelium je bohaté aj na posolstvá, aj na výzvy, ale aj na hĺbku Ježišových citov. „Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem… nazval som vás priateľmi…“

A čo prikazuje? Aby sme sa milovali navzájom láskou, akou miluje on nás. Láskou, ktorá je ochotná položiť život za priateľov. Láskou, ktorá nemyslí až tak na seba. Láskou, ktorá je nezištná.

Koľko útechy a radosti nachádzame v dobrom priateľstve! Ako sa nám uľaví v trápení!

Každý z nás túži po takom priateľstve. Nájsť/mať verného priateľa, ktorý je pre nás „ako mocná pevnosť. Lebo kto takého nájde, nájde si poklad.“ (Sir 6, 14)

Nájsť takých priateľov (nebude ich veľa počas života) nie je jednoduché. Rovnako nie je samozrejmé si to priateľstvo aj udržať. A starať sa oň.

Aby priateľstvo bolo dlhodobé, skutočné, hlboké a vzácne, je naozaj potrebné (aj keď neľahké), dávať život za svojich priateľov. A tu je niekedy problém, pretože sme často príliš ľudskí, príliš telesní a bojujeme aj v priateľstvách so sebectvom a túžbou mať sa dobre, byť v tom vzťahu naplnený, spokojný a šťastný.

A to sa stáva v priateľstvách medzi manželmi (teda, ak sú si manželia navzájom aj najlepšími priateľmi), v priateľstvách v mladom aj zrelom veku. Mieša sa v nich naša túžba milovať nezištne s našou prirodzenosťou – mať sa dobre a byť šťastný. Často to vedie k manipulácii, k rozporom, pocitom využívania a akejsi samozrejmosti.

Je dôležité si to včas uvedomiť a vrátiť sa k jadru vzťahu. Chcem, aby si ty bol v tomto vzťahu naozaj obohatený a aby si rástol. Vyžaduje si to zomieranie sebe – svojím predstavám, ako má ten vzťah vyzerať, svojim túžbam…

Pretože samotné priateľstvo začína zomierať v tom okamihu, keď človek prestane zomierať sebe.

Nech nás Ježiš vedie a učí, ako zomierať sebe, ako dávať život za svojich priateľov. Nie je to jednoduché a chce to od nás zmenu zameranosti – od seba na toho druhého.

V jednej knihe som čítala takúto myšlienku a ostala vo mne: „V okamihu, keď zomieraš sebe, v tej chvíli vstáva niekto z mŕtvych.“

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, akú formu pozornosti alebo podpory, blízkosti, by dnes môj priateľ/moja priateľka  potreboval/potrebovala a prejavím mu/jej to.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00