#ziveslovo 7.6.2019

#ziveslovo 7.6.2019

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“

Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“

Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“

On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“

Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“

Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!

Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.

Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

„Máš ma rád?“ „Mám ťa rád.“ Tak znie najzákladnejšia a najdôležitejšia otázka a najkrajšia a najviac obšťastňujúca odpoveď v blízkom vzťahu. Už Mojžišovi Boh dal prikázanie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle.“ (Dt 6, 5) To pripomínal aj Ježiš.

Veľmi blízki ľudia nám niekedy s odvahou položia rovnakú otázku ako Ježiš: „Máš ma rád/rada?“ Takúto otázku niekedy dostávame alebo ju sami kladieme v situáciách, keď našou istotou o pretrvávajúcej láske niečo otriaslo. Niekedy dieťa po tom, čo niečo vyviedlo, s neistotou a pocitom viny sa pýta otca či mamy: „Máš ma ešte rád?“ Takúto otázku nám dnes kladie Ježiš, priamo. Pýta sa nás to možno po rokoch, po tom všetkom, čo už máme za sebou.

 

TIP NA DNES:

Odpovedz Ježišovi na túto otázku úprimne. Predstav si, že sa ťa pýta trikrát ako Petra.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00