#ziveslovo 7.6.2021

#ziveslovo 7.6.2021

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Mt 5, 1-12

sestra Timotea Šebeňová, FDC

Cirkev nám dnes ponúka stať, ktorú čítame na sviatok Všetkých svätých. Ako také pobádanie, pripomenutie, že tieto výzvy nie sú také vzdialené, že takto sme pozvaní všetci.

Blahoslavenstvá nie sú nejakým plánom alebo návodom na úspešný kresťanský život na zemi, dokonca nie sú ani príručkou, ako žiť v požehnaní alebo ako si požehnanie zaslúžiť. Sú cestou. Nie celkom rovnou ani širokou. Taká do Božieho kráľovstva nevedie.

Blahoslavený (gr. makarios) – šťastný, naplnený blaženosťou… Keď ich počúvame, neznejú všetky veľmi šťastne: plač, hlad, prenasledovanie, potupovanie, ohováranie… Ale tieto všetky dnešné spomenuté spôsoby blaženosti nás veľmi približujú k Ježišovi, dokonca v nás stvárňujú jeho podobu. Až tak, že keď budeme kráčať touto cestou, máme istotu, že budeme ako on. Tichí, milosrdní, čistého srdca, šíritelia pokoja…

Blahoslavenstvá totiž majú v sebe Kristovu pretvárajúcu moc. A nielen naše životy. Ale aj životy všetkých, s ktorými žijeme alebo sa stretávame.

Toto je cesta, kráčajme po nej (porov.  Iz 30, 21).

 

TIP NA DNES:

Po prečítaní dnešného úryvku budem Bohu ďakovať za pozvanie kráčať touto cestou a prosiť o silu zotrvať na nej.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00