#ziveslovo 7.7.2019

#ziveslovo 7.7.2019

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“ Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

Lk 10, 1-12.17-20

 

redemptorista Rastislav Dluhý CSsR

Po dvoch. Božia logika. Peter a Pavol, Pavol a Barnabáš, Pavol a Sílas, Bazil a Gregor, Cyril a Metod. Osobnosti, mimoriadne obdarené charizmami, a predsa neputovali a neslúžili sami. Štýlom služby nebolo svietiť ako superhviezda. Silné osobnosti bok po boku sú neraz pôdou pre rivalitu, nejednotnosť a konflikt. Znakom pôsobenia Ducha je to, že dokážeme uprednostniť jeden druhého a jeden o druhého sa starať. Že dovolíme druhému, aby doplnil, čo mne chýba. Na spoločenstvo sú nutní minimálne dvaja, ale znakom prítomnosti Ducha je to, že spoločenstvo je otvorené pre rast, rozširovanie.

 

TIP NA DNES:

Seriózne sa zamysli, nakoľko buduješ spoločenstvo, nakoľko dokážeš uprednostniť druhého a všímať si jeho potreby.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00