#ziveslovo 7.7.2021

#ziveslovo 7.7.2021

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

Mt 10, 1-7

sestra Timotea Šebeňová, FDC

Učeníci. Tí, ktorí boli v čase Ježišovho pozemského pôsobenia jemu najbližšie. Sú to konkrétni muži, každý z nich mal „čosi za ušami“. Čo meno, to príbeh! Väčšinou aj dramatický. Ale ani ich povaha, ani ich hriešnosť, ani ich charakter – nič z toho nebránilo Ježišovi, aby ich poslal na dôležitú misiu.

Ešte nedozrel ich čas, aby šli k pohanom. Tentokrát majú priniesť Božie kráľovstvo domov. K tým, ktorí sa stratili.

Ľahšie sa nám hovorí o Kristovi tam, kde nás až tak nepoznajú, alebo kde o ňom počuť chcú a sú na to pripravení. No aké náročné je to doma, na mieste, kde sú naši blízki „stratení“, kde Ježiša až tak nepotrebujú a nehľadajú.

Častokrát sa pýtame – AKO to mám urobiť? Čo mám hovoriť? Kedy je vhodné začať?

Slová nie sú nepodstatné, avšak dnes vidíme, že Ježiš posiela učeníkov, aby boli viac svedkami a znamením toho, že Božie kráľovstvo je už veľmi blízko.

Každý jeden z nás môže byť znamením Božej dobroty, odpustenia, láskavosti – práve doma, tam, kde je to najťažšie. Lebo nás najviac poznajú a vidia v mnohých situáciách, ktoré by sme niekedy radšej vymazali z ich pamäti. Ale Boh presne vie, koho si vyvolil. Počíta s našou ohraničenosťou. Nebojme sa vykročiť na tieto miesta a priniesť Krista do našich domovov, najmä tam, kde žijú títo stratení, ktorí ho môžu spoznať a nájsť cez naše svedectvo života s ním.

 

TIP NA DNES:

Poprosím Ducha Svätého, aby ma viedol a ukazoval mi, ako byť svedkom práve medzi tými, s ktorými žijem.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00