#ziveslovo 7.8.2020

#ziveslovo 7.8.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

Mt 16, 24-28

 

salezián Ján Holubčík

Na prvé počutie znejú slová dnešného evanjelia ako výzva k sadomasochizmu. Zaprieť sám seba a prijať kríž do svojho života určite nie je lákavá ponuka. Toto má byť tá radostná zvesť, ktorú Kristus hlása? Nie je to nejaké protirečenie? Áno, je to paradox. Paradox života a paradox kresťanstva. Kto hľadá radosť a šťastie, tak ho nenachádza. Naopak, kto zabúda na seba, na svoje vlastné šťastie, vezme kríž na plecia a rozhodne sa pre cestu kríža, tak šťastie nachádza. Uvediem príklad: matka, ktorá zabúda na seba a denne sa stará o svoje deti, nachádza zároveň v tejto službe a obete radosť a naplnenie. Nie je to ľahké, stojí ju to veľa námahy, no práve to ju napĺňa.

 

TIP NA DNES:

Pokúsim sa dnes urobiť jeden dobrý skutok, ktorý ma bude stáť dosť námahy a obety.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00