#ziveslovo 7.9.2021

#ziveslovo 7.9.2021

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

sestra Timotea Šebeňová, FDC

Dnešné evanjelium nám ukazuje niečo podstatné pre náš život služby, práce, pre naše darovanie sa iným. Vyváženosť. Aj akýsi poriadok.

Skôr, ako sa Ježiš priblíži k veľkému zástupu, aby im slúžil slovom aj mocnými Božími skutkami, oddeľuje sa od všetkých, aj od svojich blízkych, a ide do samoty s Otcom. Celú noc strávil v modlitbe. Toto boli jeho hlboké nádychy. Okrem spánku a potrebného jedla Ježiš čerpal a dopĺňal sily takýmto spôsobom. Pri Otcovi. V čase strávenom v jeho prítomnosti a vzájomnosti. Dotýkal sa Otca svojím srdcom, svojím bytím. Aby sa potom každý zo zástupu mohol dotknúť jeho. Aby ustál aj to, že z neho vychádza sila, ktorá uzdravuje všetkých.

Ak pôjdeme v tieto dni darovať seba, slúžiť iným (akýmkoľvek spôsobom), bude nás to stáť aj nejaké úsilie a námahu. Nielen fyzickú. Potrebujeme byť preto najskôr naplnení Bohom, aby z nás vychádzala Božia sila, Boží pokoj, aby sme prinášali zo spojenia s Bohom do životov druhých uzdravenie a pokoj.

 

TIP NA DNES:

Pristúpim k Ježišovi, dotknem sa ho vierou, budem očakávať, že zo spojenia s ním, z času stráveného pri ňom a s ním, budem prinášať uzdravenie a pokoj do života druhých ľudí.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00