#ziveslovo 8.1.2020

#ziveslovo 8.1.2020

Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“

On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“

Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“

Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“

Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“

Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Mk 6, 34-44

 

korektorka Alžbeta Mráková

Denne sa modlíme: „Chlieb náš každodenný daj nám dnes,“ a pýtame ho od Otca. Tak sa Otčenáš, modlitba Pána, stáva neúnavným naliehaním na nášho nebeského Ocka, aby nám vyplnil naše prosby: posväť sa, príď, buď, daj, odpusť, neuveď (nedopusť) a zbav. Sedem najdôležitejších žiadostí. Medzi nimi, presne v strede, žiadosť o chlieb. A tu, na odľahlom a pustom mieste, ako uvádza evanjelium, Ježiš hovorí učeníkom (nie Otec, nie ja): „Vy im dajte jesť!“ My dnes už vieme, že na zázrak stačí máličko – ochotné srdce, chuť podeliť sa aj o to málo, čo máme, poskytnúť aj druhým, zozbierať aspoň niečo: päť (chlebov) a dve (ryby). Spolu sedem. Číslo plnosti. A veci sa dejú. Náš Boh je nesmierne veľkodušný.

 

TIP NA DNES:

Každý kúsok chleba sa dá zužitkovať. Keď ho mám viac, ako vládzem spotrebovať, nevyhodím ho, ale nájdem si niekoho, komu môže ešte poslúžiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00