#ziveslovo 8.1.2022

#ziveslovo 8.1.2022

Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“

On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“

Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“

Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“

Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“

Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Mk 6, 34-44

brat Filip, OFM

Lámal chlieb, tieto slová počujeme na každej omši pri premenení. Ibaže najznámejšie veci bývajú nepoznané. Prečo lámať? Všimnime si, že keď si kúpime chlieb, tak si ho nevložíme celý naraz do úst, ale ho nakrájame alebo rozlomíme, aby bol pre nás stráviteľný. A sme pri tom. Takto sa Ježiš týmto lámaním seba chce stať stráviteľným aj pre nás. A ešte jeden moment: takto sa ja aj ty máme lámať na rozmer Ježišovej cesty evanjelia. Žiadne hriechy ani neresti v nás nezomierajú na starobu, ale musia byť zlomené. Zlomiť ich znamená zlomiť naše vízie a vstúpiť do pohľadu Krista.


TIP NA DNES:

Ako malé asketické cvičenie zlomím dnes svoju vôľu vo veci, na ktorú som sa chystal. Respektíve uskutočním niečo, čo je potrebné urobiť, ale už dlho to odkladám.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00