#ziveslovo 8.10.2021

#ziveslovo 8.10.2021

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo?

Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

Lk 11, 15-26

salezián Ján Holubčík

Postoj jednoty je asi to najdôležitejšie, čo nám v dnešnej spoločnosti chýba. Rozdelenie je prejavom zlého. Ježišovi učeníci sa snažia hľadať jednotu. Jasné, že existujú situácie, kedy to v dôsledku obhájenia pravdy nie je možné, ale základný postoj Ježišových nasledovateľov je budovanie jednoty. Ježišova veľkňazská modlitba pri poslednej večeri je veľkou prosbou o jednotu. Ježiš je budovateľ mostov. Jednou z hlavných výziev Sv. Otca na Slovensku bolo pozvanie k dialógu so všetkými. Vyjadril to slovami, ale aj skutkami. Stretol sa so Židmi, protestantmi, liberálmi, biskupmi a aj s mladými.


TIP NA DNES:

Pokúsim sa dnes ľudí vnímať ako priateľov a nie ako rivalov. Pomodlím sa za tých, ktorých vnímam ako nepriateľov.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00