#ziveslovo 8.11.2019

#ziveslovo 8.11.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.

Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘

Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘

Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘

A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.“

Lk 16, 1-8

 

korektorka Alžbeta Mráková

Klamať sa nesmie. Ani kradnúť. V praxi to však funguje tak, že skutok sa nestal (nedeje), kým ti naň neprídu a nedokážu ho. Svoj podvod považujú nepoctivci za katastrofu až vtedy, keď sa o ňom už verejne hovorí. Inak pohodka.

Tento evanjeliový text má už niekoľko storočí – a aký je aktuálny práve dnes, keď sa denne dozvedáme o obludnom rozkrádaní peňazí a majetku tými, ktorí majú moc. Šťastie to však neprináša a každá bublina raz praskne. Z veľkej výšky potom býva strmý a bolestivý pád. Kto ho chce ustáť, mal by byť predvídavý a urobiť také opatrenia na svoju záchranu, aby to šlo ruka v ruke s nejakým dobrým skutkom pre druhých. To ocení aj Pán.

 

TIP NA DNES:

Ak som materiálne bohatší, rozdám všetko, čo mám – a získam niekoľkonásobne viac: od Ježiša Krista prísľub nebeského kráľovstva po smrti, ale pokoj v duši hneď.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00