#ziveslovo 8.12.2019

#ziveslovo 8.12.2019

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Mt 3, 1-12

 

korektorka Alžbeta Mráková

Keď sa človek niekam chystá, primerane sa oblečie. Do školy, do práce, na nákupy všedne; do kostola, na koncert, na oslavu v lepších šatách, slávnostnejšie. Na významné udalosti, promócie, ples, svadbu si dokonca kúpi alebo dá ušiť unikátne oblečenie, aby v ňom vynikol a zároveň ním podčiarkol význam udalosti. A teraz Ján Krstiteľ hovorí o široko-ďaleko najvýznamnejšej udalosti – priblížení nebeského kráľovstva.

A na mimoriadnu vec sa treba mimoriadne pripraviť. Veď ide o prijatie u kráľa. Na to treba to najkrajšie, najslávnostnejšie oblečenie. Odievame však nie telo, ale dušu. Duša vykúpaná pokáním zbelie ako sneh, to hovorí prorok Izaiáš (Iz 1, 18): „Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele).“ V takýchto krásnych šatách bude duša pred Pánom. Z tváre do tváre.

 

TIP NA DNES:

Moja duša je v mojich rukách a to, čo teraz musím pre ňu urobiť, je hĺbkovo si ju vyčistiť, dopriať jej kvalitný očistný peeling.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00