#ziveslovo 8.12.2020

#ziveslovo 8.12.2020

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Dnešný biblický text je veľmi konkrétny. Vieme konkrétne meno anjela (Gabriel), konkrétne mesto (Nazaret), konkrétne meno (Mária). Vieme aj meno jej snúbenca (Jozef), aj to, z akej línie (rodu) pochádzal (Dávidov rod). Boh je totiž veľmi konkrétny. Zvlášť, keď nám komunikuje niečo veľmi dôležité. Preto mohla byť aj otázka Panny Márie veľmi konkrétna. Nepýtala sa prečo, čo je za tým, či to môže s niekým prebrať a rozlišovať, či to môže byť neskôr (ako to často robíme my, keď cítime, že od nás Boh niečo očakáva). Pýtala sa veľmi prakticky: Ako?

V Nazarete sú vraj štyri miesta, ktoré si nárokujú na to, že sa táto situácia udiala presne na tom mieste. Vlastne tri. Lebo štvrté miesto (myslím, že ortodoxný kostol) je vraj to, kde anjel oslovil Máriu (pri studni) prvýkrát, ale ona sa zľakla a utiekla, a tak ju musel vyhľadať u nej doma. Nemyslím si, že Mária pred anjelom utiekla. Nebolo prečo. Milovala Boha. Pýtala sa preto, aby vedela, čo má ona urobiť v tom, aby sa anjelovo slovo naplnilo. A vlastne zistila, že sa o to postará Duch Svätý. Ona má byť iba ochotná. A pre jej povzbudenie i ďalšie kráčanie vo viere jej anjel povedal zasa jednu konkrétnu a overiteľnú vec: že jej príbuzná, ktorú dobre poznala, otehotnela napriek vysokému veku i neplodnosti. A vidno, že Panna Mária mu uverila a vybrala sa jej pomôcť.

Záver? Hľa, služobnica Pána. Som pripravená, som ochotná. Nech to Boh urobí.

 

TIP NA DNES:

Keď sa budem dnes modliť, pomodlím sa aj Modlitbu Pána (Otče náš). A slová – „buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ – zopakujem niekoľkokrát a až po nich budem pokračovať ďalej. Nech to dnes rezonuje v mojom srdci, že chcem, aby sa v mojom živote diala jeho vôľa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00