#ziveslovo 8.12.2021

#ziveslovo 8.12.2021

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

salezián Ján Holubčík

Často ma moja hriešna realita znechucuje a rozpoltenosť mojej osobnosti po prvotnom hriechu sa mi ťažko prijíma. Dedičný hriech nám komplikuje tento život, lebo naša túžba po čistom, krásnom srdci je poškvrnená hriechom. Celý život budeme zápasiť s našou slabosťou a hriech je našou každodennou skúsenosťou. Nie je ľahké napriek tomu stále vstávať a kráčať vpred. Nie je to však tragédia. Existuje cesta, ako sa to dá.

Mária, ktorá bola bez hriechu, nám ju ukazuje: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Je to cesta, na ktorej stačí všetko odovzdať Bohu a upierať zrak na Ježiša, nie na hriech. Cesta s pohľadom upretým na milosrdného Krista, ktorý nás svojou láskou a krásou úplne oslepuje. Hriech zostáva za nami a pohľad na neho nás uzdravuje. Kristus, nie hriech, je svetlom a majákom na našej ceste. Nezamerajme sa na hriech, ktorý je súčasťou nášho života, ale na Krista. Žime kristocentrizmus nie hriechocentrizmus.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes k Panne Márii za dar čistého srdca.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00