#ziveslovo 8.2.2021

#ziveslovo 8.2.2021

Keď sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.

Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mk 6, 53-56

salezián Ján Holubčík

Všetci sa ho dotkli a uzdraveli

Prežívame obdobie, v ktorom sa stretávame s mnohými chorými. A mohli by sme povedať, akoby bolo choré celé ľudstvo. Nemyslím psychicky, ale v súvislosti s pandémiou fyzicky. Ochoreli sme fyzicky. Choroba a smrť na nás číhajú zo všetkých strán. Máme strach. Ako reagujeme na túto situáciu? Ako sa správame?

Veľmi ľahko sa dá skončiť v extrémnych postojoch. Môžeme si povedať, že všetko je len v mojich rukách. Jedine ja sám sa môžem uchrániť od tejto hnusoby, ktorá nás tu obklopuje. Nikde nebudem chodiť, s nikým sa nestretnem, od strachu budem zaspávať v kŕčoch, prepadnem zúfalstvu a panike. Úplne zabudnem na to, že je tu Ježiš a že jeho pohľad a dotyk ma držia pri živote. Zabudnem na to, že on mi dáva zdravie. On ma môže aj uzdraviť, a preto nemusím podliehať strachu a panike, ani keď ochoriem.

Na druhej strane môžem žiť v opačnom extréme. Môžem sa nerozumne spoliehať iba na Ježiša s naivnou predstavou dôvery, že všetko je iba v jeho rukách a nebudem sa správať normálne, rozumne. Nebudem nosiť rúško, budem zbytočne riskovať, nebudem dodržiavať nariadenia, uverím rôznym hoaxom.

Ľudia v okolí Ježiša pochopili, že nestačí len naivne dôverovať, nesnažiť sa a správať sa nerozumne. Pochopili, že aj oni musia niečo podniknúť, aby Božia milosť mohla pôsobiť. Keby neboli prišli za Ježišom a nepriniesli by chromých na nosidlách, tak by darmo čakali na Ježišovo uzdravenie. Keď sa nebudeme správať zodpovedne a rozumne, darmo budeme čakať, že nás Ježiš bude ochraňovať.

 

TIP NA DNES:

Správajme sa v dnešný deň rozumne a zároveň s dôverou. Boh nám dal slobodu a rozum a počíta, že ich budeme využívať. A zároveň nám dáva milosť ako prejav svojej starostlivosti, požehnania a istoty.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00