#ziveslovo 8.2.2022

#ziveslovo 8.2.2022

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘

Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

Mk 7, 1-13

brat Filip, OFM

Toto sú termíny, ktoré dodnes ostali živé v hovorovej reči: „Nebudem sa tváriť farizejsky!“ alebo „Zalez s týmito zákonníckymi postojmi!“ História sa opakuje. Myslím, že prvotné úmysly farizejov a zákonníkov vo vzťahu s Bohom neboli zlé. Zrejme práve z lásky k Bohu a úcty k jeho Desatoru rozpísali pre svoj asketizmus ďalších šesťstotrinásť príkazov a zákazov odvodených z Mojžišovho zákona. Napokon sa im to však zvrtlo, takže samotný zákon sa akoby stal ich Bohom, zatiaľ čo pravý Boh sa ocitol ako rýchlik na tretej koľaji. Ani naše dobré úmysly nedôjdu vždy tam, kam majú, a začína byť nimi vydláždená cesta do pekla.


TIP NA DNES:

V naozaj dobrom úmysle sa pomodlím Otče náš za svojho otca aj matku, či už sú zosnulí, alebo stále žijúci.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00