#ziveslovo 8.3.2020

#ziveslovo 8.3.2020

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.

Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“

Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“

Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.

No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Mt 17, 1-9

 

korektorka Alžbeta Mráková

Jedinečný, mocný zážitok: Ježiš sa premenil pred svojimi učeníkmi a… oni nemali mobil, aby to zvečnili. Smola. Viem si predstaviť človeka digitálneho veku, ako pri takej ohromujúcej udalosti robí videjko alebo selfíčko pre svojich priateľov na sociálnej sieti. Taká udalosť by mala státisíce lajkov. Ach, ako sme sa zmenili za tých dvetisíc rokov!

Tu Boh hovorí k srdcu prítomných a jasnými slovami označuje svojho Syna. Potvrdzuje svoje otcovstvo. Boh má Syna. A učeníci padajú na tvár a boja sa. Veľmi sa boja, ako píše evanjelista. Čoho? Zrejme ten pád na tvár vyvolala bázeň pred mocou a velebou nebeského Otca. Lebo s Ježišom chodili a dotýkali sa ho a aj keď žasli nad tým, čo hovoril a konal, predsa len bol hmatateľný, s ľudským telom a tvárou, bol hladný, smädný, unavený… Bol ako oni. A predsa… dotkol sa ich, oslovil, povzbudil, aby sa nebáli. Syn človeka, ktorý stojí pred nimi, im oznámil, že sa opäť zvíta s Otcom – ale až po zmŕtvychvstaní. Dovtedy o tom treba mlčať.

 

TIP NA DNES:

Viem držať tajomstvo, ktoré mi niekto zveril, tak, aby bolo u mňa v bezpečí? Ak s tým mám problém, musím to napraviť. Na upokojenie pred nutkaním hovoriť začnem v duchu odriekať Modlitbu Pána, Otčenáš.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00