#ziveslovo 8.3.2022

#ziveslovo 8.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv ako by ste ho prosili.

Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

brat Filip, OFM

Ruku na srdce: Ako vyzerá moja modlitba? „Bože, daj, daj, daj! Ach, vari nevidíš moje problémy? Rýchlo mi pomôž!“ Ježiš nám skrze modlitbu Otče náš dobrácky naznačuje akúsi hierarchiu našich modlitbových prosieb. Takže najprv nech je požehnané a oslávené Božie meno, potom nech každý z nás prosí o príchod jeho kráľovstva a tiež o to, aby sa na tejto zemi vždy diala Božia vôľa. Až následne prichádza modlitba za naše denné potreby, ktoré vyjadruje prosba o chlieb. Napokon máme prosiť Boha o odpustenie, ale rovnako tak aj o našu schopnosť odpúšťať iným, pretože niet budúcnosti bez odpustenia!


TIP NA DNES:

V modlitbe Otče náš, ktorá ma dnes ešte iba čaká, si živo pripomeniem túto hierarchiu jeho prosieb.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00