#ziveslovo 8.4.2019

#ziveslovo 8.4.2019

Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé.“

Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam, ani kam idem.

Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.

Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal.“

Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“

Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca.“

Tieto slová povedal v pokladničnej sieni, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Jn 8, 12-20

 

korektorka Alžbeta Mráková

Aká neuveriteľná hodnota je svetlo, zistí len ten, kto žil po celý život v tme. Zrazu vidí. Svet okolo začína mať obrysy, ktorých sa netreba dotýkať bruškami prstov, predmety a ľudia majú podobu, nielen vôňu a hlas. Aký nadšený a ohromujúci musí byť výkrik: Ja vidím! Na základe takej „maličkosti“, akou sú otvorené oči, sa všetko radikálne mení – vnútro, vzťahy, okolitý svet, celý život. To je osobná metanoia.

Ježiš o sebe hovorí dovtedy neznáme, neuveriteľné, nepochopiteľné veci: On je to svetlo. On je zdroj, pôvodca a šíriteľ čohosi, čo mení tento svet a človeka v ňom. Farizejom jeho šokujúce svedectvo vyráža dych aj karty z rúk, lebo oni už svoju definíciu pravdy majú. Radšej ostali v tme, ako by sa mali meniť.

 

TIP NA DNES:

Aj ja prijmem poslanie byť svetlom pre svet, premieňať tmu na svetlo a žiariť, lebo som Boží.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00