#ziveslovo 8.4.2020

#ziveslovo 8.4.2020

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“

On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka.

Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“

Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Mt 26, 14-25

 

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Jeden z Dvanástich. To znamená jeden z tých najbližších. Zrádza Ježiša, svojho Učiteľa, ako ho nazve na konci textu. A za akú smiešnu sumu! Bola to cena otroka. Keby bol zjednával, dostal by oveľa viac. Lebo farizeji potrebovali Ježiša súrne chytiť.

Aj keď sa na tom pohoršujeme, i nám sa stáva, že Ježiša zrádzame. Možno v malých veciach. Možno aj vo väčších. Aj my sme mu blízki. A vieme predať napríklad čas s ním za pár chvíľ lacnej zábavy. Alebo ustúpiť náhlemu návalu našich túžob či žiadostivosti. Zradíme ho pre chvíľkové potešenie.

 

TIP NA DNES:

Dnes si, prosím, spomeň na toto evanjelium, keď ťa bude chcieť niečo „podplatiť“, aby si aspoň na chvíľu nebol jeho učeníkom, ktorý ho zrádza.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00