#ziveslovo 8.4.2021

#ziveslovo 8.4.2021

Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“

Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Lk 24, 35-48

salezián Ján Holubčík

Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom. Má mäso a kosti. Môžu sa ho dotýkať. Dokonca s nimi jedol. Nie je iba čistý Duch. Má aj svoje oslávené hmotné telo. Dokonca s ranami. Boh – Ježiš nie je už iba Božie Slovo, ale oslávený Ježiš Kristus v tele naveky. Toto je naša budúcnosť. Naše hmotné telo v oslávenej forme budeme mať naveky. Nevieme presne, aké bude. Ježiš prešiel cez zatvorené dvere, no zároveň sa ho mohli učeníci dotknúť. Nejedná sa iba o obyčajný návrat do pozemského tela. Jedná sa o úplne novú formu existencie v oslávenom tele. Zmŕtvychvstanie zahŕňa celého človeka, nie iba dušu a ducha, ale aj telo. Život po živote bude pre nás obrovským prekvapením, kde sa budeme môcť stretnúť s Kristom, ako učeníci v dnešnom evanjeliu. Máme sa na čo tešiť!

 

TIP NA DNES:

Naše telo je chrámom Ducha Svätého. Je a stále bude súčasťou našej nesmrteľnej existencie, v oslávenej forme. Pristupujme k nemu s úctou a láskou.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00