#ziveslovo 8.5.2019

#ziveslovo 8.5.2019

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Jn 6, 35-40

 

korektorka Alžbeta Mráková

Túžbou človeka je žiť večne. Teda, prirodzenou a zdravou túžbou človeka je žiť a odovzdávať život ďalej, ďalšiemu pokoleniu. Lebo tak to do Adama, praotca celého ľudstva, zakódoval Stvoriteľ, náš Otec Boh. Na potvrdenie toho, že Boh „ide v tom s nami“, je, že aj on splodil Syna, ktorý na tento svet prišiel s poslaním plniť vôľu Otca. Meno tohto muža je Ježiš, ale on sám sa nazýva i rôznymi inými menami – je Cestou, Pravdou, Životom, Synom človeka, Dobrým pastierom… tu hovorí o sebe ako o Chlebe života. Tým, čo sa našim ústam nikdy nepreje. A nikdy znamená nikdy, teda ani tu v živote v tele, ani tam, v živote po smrti. Nikdy.

Diablovo úlisné „nezomriete“, falošne prisľúbené prvým ľuďom za prekročenie Božej vôle nejesť zo stromu poznania, prišiel Ježiš dať na správnu mieru: náš odklon od Boha je riešiteľný len cez neho. Kto vidí Syna a verí v neho, bude žiť večne. Lebo pravda je taká, že posledný verdikt nad nami vyslovuje Boh podľa našej viery.

 

TIP NA DNES:

Budem sa správať ekologicky k chlebu pre svoje telo – nenechám ho podľahnúť skaze – a budem sa správať ekologicky aj k svojej duši – výživou pre ňu je Eucharistia.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00