#ziveslovo 8.6.2019

#ziveslovo 8.6.2019

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“

Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“

Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“

A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“

To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.

Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Jn 21, 20-25

 

korektorka Alžbeta Mráková

Stáva sa, že za názor či vyslovenie otázky nás niekto zahanbí, povie: „To si zabil.“ Zahanbenie mohol prežívať aj Peter, ktorého si Pán vybral za spoločníka na cestu, hoci vedel o jeho slabostiach, a toho, ktorého Pán miloval, nechal tak. Petrove obavy o Jána majú v našich očiach opodstatnenie. Trápi ho, že s Pánom ide on, hriešny, a nie ten jeho „milovaný“. Preto kladie otázku: „Čo s ním bude?“ A Pán mu odpovedá protiotázkou: „Čo teba do toho?“

Tvrdé? Nie. Ježiš pozná odpoveď na každú našu otázku, či sa opýtame múdro, či nemúdro. Dôležitá nie je ani tak formulácia otázky, ale odpoveď na ňu, lebo tá obsahuje poznanie. Pravdu. Aj riešenie.

 

TIP NA DNES:

Ak má Boh v rukách môj život, ak som mu odovzdal svoje starosti a plány, nebudem sa už pozerať nazad. Dôverujem mu. Na všetko sme teraz dvaja.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00