#ziveslovo 8.6.2020

#ziveslovo 8.6.2020

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

Mt 5, 1-12

 

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Ježiš vystúpil na vrch, respektíve kopec, aby ho všetci mohli vidieť a počuť. Ježiš totiž chce, aby sme ho videli a počuli. Neskrýva sa ani nehovorí, že počuť ho môžeme iba vtedy, keď budeme super zbožní alebo bez hriechu. Učeníci pristúpili k nemu. Ak aj my chceme byť učeníkmi, „pristúpme“ k Ježišovi. Vyhľadávajme jeho prítomnosť.

Hovoril im o blahoslavenstvách. Blahoslavení (čiže šťastní) môžeme byť aj uprostred ťažkostí, problémov a prenasledovaní. Tu na zemi môžeme zažívať jeho pomoc a potechu – a čo je ešte dôležitejšie, máme hojnú odmenu v nebi. Niekedy trocha zabúdame na našu nebeskú budúcnosť a trocha sa „zabudneme“ iba v prítomnosti.

 

TIP NA DNES:

Ak dnes zažiješ nejaké ústrky, posmech alebo nepochopenie, tak to daj hneď (v modlitbe) Pánovi. A spomeň si, že to najdôležitejšie je nebo a ty tam získavaš odmenu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00