#ziveslovo 8.7.2020

#ziveslovo 8.7.2020

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

Mt 10, 1-7

 

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Bola to pre učeníkov zvláštna chvíľa. Nebolo to také obyčajné zvolanie učeníkov. Veď s ním chodili stále, tak načo by ich len tak zvolával.

Zvolal ich, aby ich vyslal. Samých. Bez neho. Ale dal im moc. Aby vyháňali démonov a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. Táto formulácia bola veľmi dôležitá.

Presne táto formulácia (každú chorobu a každý neduh) je spomínaná v súvislosti s Ježišom. Dokonca dvakrát. A to v štvrtej i v deviatej kapitole Matúšovho evanjelia. Teda aj tesne pred týmto textom. Ježiš im chce povedať, aby robili to, čo on.

A to, že sú tam učeníci vymenovaní, je veľmi symbolické. Akoby nám Ježiš chcel povedať, že každého z nich veľmi dobre pozná. Pozná po mene. Aj s ich slabosťami. Ale aj tak ich vysiela. A oni idú.

 

TIP NA DNES:

Ježiš ťa pozná po mene. Vie o tvojich slabostiach i hriechoch. No tie pre neho nie sú prekážkou, aby ťa zavolal i vyslal. Ty si jeho vyslanec. A on chce, aby si robil a hovoril to, čo on. Dnes sa ti určite naskytne aspoň jedna príležitosť, aby si zareagoval ako vyslanec (poslaný Ježišom). Priprav sa na to teraz. Stíš sa na chvíľu a pomodli sa, aby si tú situáciu rozoznal a využil ju ako správny vyslanec.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00