#ziveslovo 8.8.2019

#ziveslovo 8.8.2019

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“

On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Mt 16, 13-23

 

korektorka Alžbeta Mráková

Obrazne povedané, všetci sme Petrovia. Všetci, čo sme uverili Ježišovi a čo ho slovom i životom vyznávame. Ty, Martin, Juraj, Milan, Marek, Adam… si dnes tá skala, na ktorej on z tvojej viery, z tvojej lásky k druhým, z tvojej dôvery k nemu stavia svoju Cirkev. Hm, je to veľká zodpovednosť, chytá sa nás panika: Ja sa bojím, či obstojím. Som hriešny, nemám na to.

Ježiš hovorí o stavbe Cirkvi z ľudí nedokonalých, ako bol v jeho dobe učeník Peter a ako som ja alebo ty, ktorý toto čítaš, dnes. Kto našu Cirkev posudzuje podľa tých, čo sklamali, pohoršili, zranili či potupili, hovorí o skale, do ktorej sa oprel vietor, bičujú ju vlny, otriasa sa pod náporom nepriaznivého počasia. Ale je tu Boh Otec a jeho nebeské kráľovstvo. A proti nemu ani brány pekelné nezmôžu absolútne nič.

 

TIP NA DNES:

Strach nie je dobrý radca, takže odvážne a pevne sa chyťme Mesiáša, Syna živého Boha, a zomknime sa okolo neho.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00