#ziveslovo 9.1.2019

#ziveslovo 9.1.2019

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc mužov, hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa.

A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť.

Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené.

Mk 6, 45-52

 

režisér Peter Weinciller

V dnešnom evanjeliovom úryvku ma zaujalo slovo „prinútil“: „Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov…“ Po zázračnom rozmnožení chleba mali zrejme aj Dvanásti tendenciu vidieť v ňom i politického Mesiáša. On ich však poznal. Kázal im preto nasadnúť do loďky a prejsť na druhý breh. Aby ich túžby nesplynuli s túžbami zástupov, musel byť pri tomto rozkaze rozhodný a jednoznačný.

Ak Pán svojím slovom niekoho prinucuje, tak len preto, aby ho chránil… „Prinútil učeníkov“ – do búrky na mori. Lebo „búrka“, ktorá mohla v ich srdciach vzniknúť na pobreží v podobe pyšnej domýšľavosti a vždy nebezpečnej túžby po povýšeniach, mohla byť omnoho horšia… Ježiš mohol hocikedy utíšiť rozpútané prírodné živly, ale proti rozhodnutiam svojich apoštolov, podmieneným vplyvom davov a ich ľudskou slobodou, bol aj on bezmocný. „… preplaviť sa na druhý breh“ – lebo nad niektorými pokušeniami sa dá zvíťaziť len útekom.

Je to príklad i pre nás. V podobných situáciách spraviť to čo apoštoli. Poslúchnuť Pána na slovo. A byť v tejto poslušnosti rýchli a vytrvalí… „Viera často znamená skok z pevniny ľudských istôt do mora Božej prozreteľnosti.“

 


TIP NA DNES:

Pouvažujem, čo je pre mňa tou ťažkou kotvou pokušenia, ktorá mi bráni preplaviť sa na druhý breh, za Kristom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00