#ziveslovo 9.11.2019

#ziveslovo 9.11.2019

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13-22

 

jezuita Jakub Garčár

Dnes je sviatok, výročný deň posviacky Lateránskej baziliky, katedrálneho chrámu rímskeho biskupa, matky všetkých kostolov. „Ale on hovoril o chráme svojho tela.“ Nie (iba) o stavbe z kameňa, ale (aj) o sebe ako živej osobe. A aj vzťah s ním ako osobou môže pripomínať tržnicu. Keď človek neprichádza kvôli Otcovi a jeho vôli, ale kvôli svojmu zisku. A i keby prišiel kvôli vlastnej spáse, stále to bude (iba) obchod pre vlastný profit.

 

TIP NA DNES:

Skús dnes zabudnúť na svoje potreby a vstúpiť do modlitby výlučne pre Boha samého.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00