#ziveslovo 9.11.2021

#ziveslovo 9.11.2021

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

Jn 2, 13-22

jezuita Peter Girašek, SJ

Ježišu, ďakujem ti za tvoj hnev v dnešnom evanjeliu. Nie, nie je to hnev typu: „Ale som im dnes vyprášil kožuch!“ Nie je to ani hnev, ktorý ubližuje, znevažuje… Tvoj hnev je vyznaním lásky, vzťahu. Tvoje srdce nestrpí, aby tam, kde má byť dôvernosť, prišla komercia; aby tam, kde má byť pokoj, bola nenávisť; aby tam, kde prebýva Boh, bol hriech…

Ježišu, pretvor moje srdce podľa svojho srdca. Zbav ma každej ľahostajnosti voči blížnemu, voči prírode, prostrediu. Ty prejav svoju moc vo mne. Amen.


TIP NA DNES:

Možno je niečo, čo ma hnevá. Skúsim sa na to pozrieť v modlitbe spolu s Ježišom.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00