#ziveslovo 9.12.2019

#ziveslovo 9.12.2019

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

 

jezuita Jakub Garčár

Je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V čom sa líši od ostatných ľudí Mária, ktorá bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od všetkej poškvrny prvotného hriechu? Okrem iného v tom, že – ako dnešné evanjelium ilustruje – prijíma pozvanie byť Božou matkou. Nevyhovára sa na svoju nehodnosť, nepripravenosť, na svoju malosť či na iné dôvody zdanlivej pokory, ale hovorí: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“!

 

TIP NA DNES:

Je niečo, do čoho ma Boh hádam aj opakovane pozýva, a mne stále chýba pravá pokora odpovedať áno?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00