#ziveslovo 9.2.2022

#ziveslovo 9.2.2022

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“

Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.

A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Mk 7, 14-23

sestra Hermana Matláková, SMVS

Pred niekoľkými rokmi bol kamarát na operácii srdca. Po operácii som ho bola navštíviť a ukazoval mi jazvu cez celú hruď. Jazva sa zahojila, srdce funguje, ako má. Ale duchovná oblasť, to je niečo iné. Tam treba každý deň operovať srdce a každý deň je potrebné roztrhať si hruď. Lebo Boh nám síce daroval všetko potrebné, no údržbu nechal na nás. Ako reaguje naše srdce, je výsledkom dobrého spytovania svedomia a dennej údržby. A na takú dobrú opravu srdca je potrebná častá svätá spoveď. Lebo naše myšlienky, slová a skutky potrebujú neustále čistenie. Takisto netreba zabúdať na dobro, ktoré sme mohli urobiť a neurobili sme.


TIP NA DNES:

Dobre si pospytujem svedomie alebo pôjdem na svätú spoveď.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00