#ziveslovo 9.3.2021

#ziveslovo 9.3.2021

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21-35

jezuita Peter Girašek, SJ

Spravodlivosť alebo milosrdenstvo? Krivda alebo odpustenie? Dlžník alebo syn? Veriteľ alebo Otec? Zločinec alebo brat?

Pointa dnešného príbehu nespočíva v tom, či je niekto dlžný alebo nie, či sa niečo stalo alebo nestalo, či mi bolo ublížené alebo nie, či som ublížil niekomu ja alebo nie… Krivda sa stala, dlh je, ublížené mi bolo, ublížil som aj ja… Stala sa nespravodlivosť.

Dnešné podobenstvo je však pozvaním ísť ďalej: zaujať postoj milosrdného Pána. Inými slovami, žiť vedomie hodnosti, že v Kristovi mi Boh odpustil. Zažiť do hĺbky, že mi bolo odpustené, nie je potom nič iné, ako byť ochotný sa o tento dar deliť s mojimi dlžníkmi.

 

TIP NA DNES:

Buďme dnes tvoriví v odpovedi na to, k čomu nás Pán pozýva dnešným Božím slovom.

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00