#ziveslovo 9.4.2019

#ziveslovo 9.4.2019

Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete‘?“

On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“

Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“

Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi.

Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“

Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

Jn 8, 21-30

 

jezuita Jakub Garčár

Pri pohľade na Krista vyzdvihnutého na kríž človek pozná, kým on je, že celý je stelesnenou vôľou svojho Otca. Už šiesty týždeň sa aj my snažíme spolu s Kristom pribiť na kríž odriekania a kajúcich skutkov, na kríž modlitby a almužny, aby sme boli s Kristom vyzdvihnutí bližšie k Otcovi. Hľadiac na naše vyzdvihnutie, čo nám Pôst dáva poznať o nás samých? Kým sme a čiu vôľu a túžby stelesňujeme? Ten, ktorý Krista poslal, je s ním, nenechal ho samého. Ten, ktorý nás pozval k pôstu a obráteniu, dobrý Boh, ostáva aj s nami, nenecháva nás na tejto ceste samotných.

 

TIP NA DNES:

Pozri na svoju doterajšiu pôstnu cestu a hľadaj, ako sa ešte viac priblížiť k Vyzdvihnutému!

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00