#ziveslovo 9.4.2020

#ziveslovo 9.4.2020

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.

Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“

Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“

Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“

Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“

Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, – preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“

Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som.

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Jn 13, 1-15

 

sestra Františka Čačková OSF

Umývanie nôh. Výnimočný skutok, ktorého zmyslom je dať príklad. Ak by sme niečo také urobili my, veľmi pravdepodobne by sme chceli tým druhým takýmto skutkom niečo povedať. Poslúžime, aby nám to odplatili. Darujeme niečo, aby aj nám dali. Ježiš však apoštolom nevyčíta, že majú špinavé nohy alebo že si nevšimli, že ani tie jeho nie sú najčistejšie: „Tak umyjem ja vám, aby ste si všimli, že by ste mohli aj vy mne.“ Vysvetlil to inak: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

 

TIP NA DNES:

Dal som vám dnes kňazov, ktorí by mi mali byť najpodobnejší. Pomodlite sa dnes za nich, nech sú. Príklad dostali. Oni aj my.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00