#ziveslovo 9.4.2022

#ziveslovo 9.4.2022

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“

Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“

Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“

Jn 11, 45-56

sestra Hermana Matláková, SMVS

Príde na sviatky? Toto je otázka, ktorú si kladiem pri všetkých veľkých sviatkoch cirkevného roka. Akosi zovšednel Advent, Pôst. Je to už tradícia – dať si predsavzatie a splniť ho. No dôležité je, aby sa z toho nestala rutina. Čiarka v zápisníku s poznámkou „splnené“. Stále je čo vylepšovať, stále je priestor pre lásku, aby bola trpezlivejšia a dobrotivejšia. Stále je na mieste otázka, či vôbec čakáme na Ježiša alebo len oslavujeme nejakú tradíciu, ktorá je pripomienkou, historickou skutočnosťou, významným sviatkom. Dobrá príprava znamená kladnú odpoveď na otázku dnešného evanjelia. Príde, lebo ho čakáme.


TIP NA DNES:

Dnes budem trpezlivý sám so sebou. Napriek všetkým okolnostiam.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00