#ziveslovo 9.5.2019

#ziveslovo 9.5.2019

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.

Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.

Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Jn 6, 44-51

 

jezuita Jakub Garčár

Dnes sú nám na jednom „tanieri evanjelia“ servírované dva chody, dve radostné zvesti: jedna o Bohu, ktorý svojím slovom sám učí človeka, a druhá o Božom Synovi, ktorý sa pre človeka stáva chlebom života. Dva radostné momenty, ktoré spolu tvoria jediný celok, svätú omšu: bohoslužbu slova, stôl slova, a bohoslužbu obety, stôl chleba. Vzácna hostina, ktorú Boh pre nás vždy znova a znova chystá a na ktorú vždy znova a znova každého jedného z nás pozýva. Kto prichádza, aby počúval a jedol, má život. Večný život!

 

TIP NA DNES:

Skús si dnes nájsť čas a ísť do kostola na svätú omšu… aby si počul a ochutnal Život.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00