#ziveslovo 9.5.2020

#ziveslovo 9.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

Jn 14, 7-14

 

sestra Františka Čačková OSF

Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Usmiala som sa – pochybovačne, lebo viem, že by nepostačilo. Takí sme. Nestačí. Zázraky okolo nás nestačia. To, čo máme, nestačí. Myslíme si, že keby pribudlo to či ono, už by sme boli spokojní, už by nám to stačilo, veď je to len maličkosť a uspokojili by sme sa. To ťažko! Takí už raz sme – a nehádžme to teraz na nespokojného Adama a Evu, ktorí nezvládli a neustáli jediné obmedzenie. Mali všetko okrem ovocia jediného konkrétneho stromu, no „všetko okrem“ im nestačilo. Nesieme si ich dedičstvo. Že čo máme, nestačí.

 

TIP NA DNES:

Zapíšem si minimálne päť vecí, za ktoré som zatiaľ Bohu neďakoval. A poviem mu aj o tých, čo mi chýbajú a o ktorých si myslím, že by zmenili kvalitu môjho života. A dovolím Bohu, aby ma usvedčil, ak sa v tých veciach mýlim.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00