#ziveslovo 9.6.2019

#ziveslovo 9.6.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

To som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

Jn 14, 15-16.23b-26

 

jezuita Jakub Garčár

Duch, ktorého nám dnes Otec zosiela, má prívlastok Tešiteľ – Parakletos – Radca, Obhajca, Pomocník. Taký, čo je blízko po našom boku. Boží Dych, v ktorom sa odpúšťajú (alebo zadržiavajú) naše hriechy (Jn 20, 22-23). Náš konečný kľúč k Slovu Boha. K jeho vnútornému životu, ktorý v nás volá Abba (Rim 8, 15). Zoslaním Ducha neostalo v Bohu nič, o čo by sa s nami ešte nepodelil. Teraz nám už dal ozaj všetko – a k tomu seba samého. Prečo? Lebo miluje. Tí, čo milujú, nevedia inak než tak, že dajú všetko, skutočne všetko!

 

TIP NA DNES:

Daruj aj ty niečo zo svojho a zo seba niekomu, na kom ti záleží, napríklad úsmev…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00