#ziveslovo 9.6.2021

#ziveslovo 9.6.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

jezuita Peter Girašek, SJ

Keď čítam Tvoje slovo, zdá sa mi, akoby si to písal iba včera, pre dnešnú dobu. Koľkí, nielen v dejinách, už vyhlásili, že treba začať úplne od začiatku, od nuly…? Koľko revolúcií tu už bolo a koľké nové tu sú?

Na margo „začínania od nuly“ – náš slovenský básnik, Milan Rúfus, kedysi v jednom rozhovore povedal, že tí, čo si myslia, že začínajú od nuly, sa mýlia, lebo ani jednotlivec, ani spoločnosť, sa nerodí ani z vákua a ani do prázdna.

Aj s vierou je to tak. Dostali sme ju ako dar, nie ako zásluhu. A je na nás prijať ju ako štafetu, ktorú treba rozvíjať – nie novou revolúciou, ale napĺňaním toho najzákladnejšieho prikázania lásky k tebe, Bože, a k blížnemu. Skutočná revolúcia tkvie vo svedectve o tvojej mnohotvárnej láske: často tichej, bez slov, prítomnej v každodenných gestách ľudskosti, porozumenia, záujmu, úcty… Rozvoj toho ľudského v nás je predpokladom pre to Božie, nie náhradou.

 

TIP NA DNES:

Čo tak byť dnes jednoducho ľudský, súcitný, pozorný, trpezlivý… v situáciách, do ktorých ma život stavia?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00