#ziveslovo 9.6.2022

#ziveslovo 9.6.2022

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 1-2. 9. 14-26

sestra Hermana Matláková, SMVS

Prednedávnom mi hovorila jedna stará mama, že sa chcela pochváliť pred miestnym pánom farárom, ako naučila vnúčika kresťanské pravdy. A začala otázkou: „Kde býva Pán Ježiš?“ Vnúčik bez rozpakov odpovedal: „V jednote.“ Starká zopakovala otázku a pripomenula, že takto sa to predsa neučili. Chlapček však zopakoval svoju odpoveď: „V jednote.“ Na záver nahnevane dodal: „Veď aj pán farár povedal, že býva v jednote aj s Duchom Svätým.“ Svet detí je vnímavejší na slová a dodáva im skutočnú hodnotu. Bývať v jednote s Otcom, Synom i Duchom Svätým by malo byť aj naše každodenné úsilie.


TIP NA DNES:

Častejšie sa počas dňa pomodlím modlitbu Sláva Otcu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00