#ziveslovo 9.7.2019

#ziveslovo 9.7.2019

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Mt 9, 32-38

 

jezuita Jakub Garčár

Ten, ktorý si učeníkov povolával slovami: „Poď za mnou,“ by teraz mohol povedať: „Poď byť robotníkom.“ No jeho výzvou je „prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov“, a až následne „zvolal svojich (…) a dal im moc nad nečistými duchmi, aby – tak ako on – ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu“ (Mt 10, 1). Majú prosiť, azda preto, aby spolu s ním najprv žili žatvou, aby v nich prebudil svoj súcitný pohľad na zástupy zmorených a sklesnutých. Aby vtedy, keď ich zavolá priložiť ruku k žatve, šli nie s vidinou vlastnej privilegovanej kariéry, ale pohnutí autentickou túžbou slúžiť núdznym.

 

TIP NA DNES:

Skús si dnes všimnúť zroneného alebo sklesnutého a pohľadať malé gesto, ktorým by si ho mohol potešiť a povzbudiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00